groepsfoto.jpg
Tinte_3punt.jpeg
GijsenSnoepie.jpeg
DSC02442.jpeg
Duinen omg Kreekpad.jpeg
DSC02455.jpeg
« »

Home

    21-02-2018


Presentatie visie op zorg en welzijn in de Stuifakkers

Op Zaterdag 17 februari 2018 werd door Alice Vermeer en Emma van Blom, de visie op Zorg en Welzijn gepresenteerd in zorgcentrum ‘de Stuifakkers’. Deze zorgvisie van de Partij Westvoorne maakt onderdeel uit van het verkiezingsprogramma Groen, Gezond en Veilig. De Partij Westvoorne wil zich meer expliciet richten op de zorg in de komende vier jaar en met deze onderliggende visie als basis daarvoor plannen  ontwikkelen. De zorgvisie is voortgekomen uit een reeks gesprekken met professionals uit de zorg, burgers en partijleden. Lees verder...

Samen bereiken we meer - visie op zorg en welzijn

Zoals u in het beginselen programma kunt lezen werkt de Partij Westvoorne  vanuit breed gedragen vernieuwende visies, die gebaseerd zijn op kennis en kwaliteit. Om op het gebied van zorg en welzijn goed op de toekomst voorbereid te zijn, heeft de Partij Westvoorne daarom een zorg- en welzijnsvisie opgesteld. Er is ook een samenvatting van die visie beschikbaar.

Samen bereiken we meer - 'gezond'

In dit artikel staat het thema ‘gezond’ uit het verkiezingsprogramma van Partij Westvoorne centraal.

Westvoorne is een gemeente waar veel mensen goed en gezond leven. Als daar echter op enig moment hulp bij nodig is, dan moeten mensen niet te maken krijgen met wachtlijsten of andere problemen of drempels. Daarom kiezen wij voor een ruim en ruimhartig zorgbeleid en staan wij open voor initiatieven om de zorg beter aan te laten sluiten bij wat mensen werkelijk nodig hebben. Ook als het gaat om eenzaamheid. Maar liefst een derde van onze inwoners, zowel jongeren als ouderen, voelt zich vaak eenzaam. Dat gaat over veel mensen en ook daar willen we wat aan doen. Tenslotte betekent voor elkaar zorgen ook dat we er voor elkaar zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat op het grensvlak van sport, zorg, cultuur en gezondheid heel veel kansen liggen om mensen met elkaar in contact te brengen. Sport is bijvoorbeeld niet alleen gezond maar ook een sociale activiteit, dus een goed en gezond middel tegen eenzaamheid. Goede sportvoorzieningen en toegankelijke verenigingen zijn daarvoor belangrijk. Mede daarom kiezen wij ervoor om samen met de verenigingen te investeren in hun accommodaties. Wij staan open voor initiatieven op het gebied van sociale activiteiten en wij zullen die functie van verenigingen stimuleren en waar nodig ondersteunen.

In een gezonde samenleving is er niet alleen zorg voor elkaar belangrijk. Ook zorg voor ons leefmilieu en een gezond evenwicht tussen natuurlijke, sociale en financiële belangen telt.

Gezond financieel beleid betekent belastinggeld niet oppotten maar op verantwoorde wijze  inzetten voor de gemeenschap. In de afgelopen raadsperiode is er daarom scherp begroot en zijn overbodige reservepotjes opgeheven. Dat heeft goed gewerkt: we hebben een uitstekend weerstandsvermogen en er is veel bereikt. Dit beleid willen wij daarom voorzetten.

Actie zonnepanelen groot succes!
100e installatie is een
feit
persbericht Gemeente Westvoorne

Ruim 100 van de 479 huurders van het Woonbedrijf Westvoorne die zich konden aanmelden voor de actie SamenZonneEnergie hebben inmiddels zonnepanelen op hun dak liggen. Op 13 februari zette wethouder Van der Meij officieel de 100e zonnepaneleninstallatie aan bij mevrouw Buytenhek in Rockanje.
Lees verder...


Kandidatenlijst Partij Westvoorne gemeenteraadsverkiezingen 2018

Klik hier om de lijst met de 50 enthousiaste kandidaat raadsleden in te zien.

Samen bereiken we meer - Verkiezingsprogramma in 15 punten


Graag wil de Partij Westvoorne voortbouwen op wat de afgelopen vier jaar bereikt is. Hoe wij dat willen doen, leest u in ons verkiezingsprogramma, waarvan de het verkiezingsprogramma in 15 punten een samenvatting is.

Lees de samenvatting van het verkiezingsprogramma in 15 punten hier...

Cheque voor pannaveld

De komst van een pannaveld bij voetbalvereniging OVV in Oostvoorne is een feit. Op 7 februari overhandigden wethouders Paméla Blok-van Werkhoven en Bert van der Meij van de gemeente Westvoorne een cheque ter waarde van maximaal € 15.000,- aan Daan van den Bor. Met deze cheque laat de gemeente zien dat zij het burgerinitiatief van de 12-jarige Daan, een pannaveld bij zijn voetbalvereniging, ondersteunt.
Lees verder...


Nieuwe straat in Rockanje krijgt naam

persbericht Gemeente Westvoorne

Op 5 februari onthulde wethouder Bert van der Meij (namens gemeente Westvoorne) samen met mevrouw Trijntje Langendoen de naam van een nieuwe straat in Rockanje. Project Carte Blanche Excellent is een initiatief van Truijers Vastgoedontwikkeling en bestaat uit zes vrijstaande woningen, waarvan de eerste twee woningen zijn opgeleverd en vier woningen in aanbouw zijn. De ontsluitingsweg voor het project die aansluit op de Achterstrypseweg, krijgt de naam: Langendoenhof.
Lees verder...


Wat hebben we samen bereikt

Westvoorne - Elke week schrijven we een stukje over onze Partij Westvoorne. Deze week gaat het over wat we de afgelopen vier jaar bereikt hebben.

In 2014 zijn we gestart met een eigen wethouder in de coalitie. Voor het eerst was het ons gelukt om deel uit te maken van het gemeentebestuur van Westvoorne. We hadden de jaren daarvoor al heel wat wensen verzameld en de afgelopen jaren hebben we een flink aantal van die wensen kunnen realiseren. Vaak met brede steun in de gemeenteraad.

Als we nu terugkijken dan zijn wij heel blij met wat we bereikt hebben. Lees verder...


Samen bereiken we meer

Elke week vanaf nu schrijven we een stukje over onze Partij Westvoorne onder de titel ‘Samen bereiken we meer’. In dit eerste stuk willen wij u vooral iets over onszelf vertellen, zodat u weet waar Partij Westvoorne voor staat. Lees verder...


Samen bereiken we meer

Zoals waarschijnlijk vanuit de krant wel bekend werken we al een tijdje hard aan het verbouwen van huurwoningen in Oostvoorne naar zogeheten “0 op de meter”-woningen. Wat mogelijk minder bekend is dat de eerste suggestie om deze mogelijkheid van verduurzamen te bekijken kwam van twee van onze leden; Sjoerd Haagsma en Lex Mooiweer. Beide zeer betrokken op het gebied van duurzaamheid en o.a. ook actief in de Vereniging Onderdak Westvoorne. Onderstaand beschrijft Sjoerd de ontstaansgeschiedenis van het project. Van mijn kant hierbij als inleiding mijn dank en waardering voor de initiatieven van onze Sjoerd en Lex. Bedankt mannen!

Bert van der meij, Wethouder VROM, Economie & Financien

Meneer de voorzitter, beste leden van PW,                                            Rockanje 20-12-17

Ik las de recente nieuwsbrief van PW op de website. Tot mijn vreugde trof ik er als eerste artikel een mij heel bekend project aan: de verbouwing van jaren-60 rijtjes woningen in Westvoorne tot nul op de meter woningen. NOM woningen dus.
Waarom ben ik zo in m’n sas? Welnu dit soort woningen, in wezen high-tech opwaarderingen van oude woningen, zijn nu in Westvoorne aan de orde.
Een goede zaak en mooi voorbeeld van: Samen bereiken we meer.

Hoezo?
Welnu dat zit zo: begin 2014 ontdekte ik op de Campus van de TUD een NOM project voor een jaren-60 rijtjeswoning in Delft. Helemaal door studenten in elkaar gezet na heel wat denk- en doewerk. Het werd een klapper want het haalde de 3-e prijs in een internationale universitaire competitie. Geen geringe prestatie.

Lex Mooiweer en ik attendeerden onze wethouder op wat er gaande was in NOM-land en wat dit zou kunnen betekenen voor onze eigen jaren-60 rijtjeswoningen. Daar hebben we nogal wat van.

Een jaar later nodigden wij, in vereniging verband van Onderdak Westvoorne, de BAM uit om over hun NOM-project in Heerhugowaard (6 woningen op rij) op de jaarvergadering van Onderdak Westvoorne een en ander uit de doeken te doen. De jaarvergaderingen zijn er openbaar en iedereen is welkom, met name ook gemeenteraadsleden en B+W.

Onze wethouder was present bij de  BAM presentatie. Logisch want hem gaat immers de NOM materie bij uitstek aan. Het werd een buitengewoon interessante presentatie. Een ogen-opener zogezegd. Overigens waren er nog 2 andere presentaties: Eneco over de energie transitie en de Rabobank over hoe valt zo’n woning verbouwing te financieren.

Ik sprak onlangs met een bewoner van een van de inmiddels gereedgekomen NOM woningen aan de Gijzenhoekweg: laaiend enthousiast. Hoe te vergelijken met vroeger? Nou, heerlijk warm en prima geventileerd in heel het huis. Een grote verbetering. Ben tijdens de verbouw gewoon blijven wonen. Huurprijs voor en na? Gunstiger!

Er is nog heel wat meer te vertellen maar ik stop er nu mee. Ik herhaal graag het motto in een wat andere vorm: Samen is er aardig wat bereikt.

Ik sluit af met een goot compliment voor wethouder van der Meij die voortreffelijk op dit Delftse project én de markt inspeelde en in zo kort tijdbestek in Westvoorne reeds de (ver)bouw van meerdere NOM woningen wist te bewerkstelligen. En er komen nog meer. Een indrukwekkende prestatie.

Sjoerd C Haagsma.


Onderzoek naar haalbaarheid aanleg zonne-energiepark met waterberging in Westvoorne
persbericht Gemeente Westvoorne

Op 25 januari ondertekenden de heren Latjes (directeur Ecorus Nederland) en Van der Meij (wethouder gemeente Westvoorne) de intentieovereenkomst ‘realisatie project zonnepark/waterretentie Tinte’. Hiermee start het onderzoek naar de haalbaarheid en de realisatie van een bijzonder zonne-energieproject in het glastuinbouwgebied binnen de gemeente Westvoorne.

Het idee is om aan de Westerlandseweg in Tinte een zonne-energiepark in een nieuw waterbergingsgebied aan te leggen. Wethouder Van der Meij: “De combinatie van een zonne-energiepark met waterberging is uniek in Zuid-Holland. Zo’n park levert voordelen op voor iedereen: tuinders, inwoners en gemeente.”

Als het zonne-energiepark gerealiseerd wordt, zal er een zonneweide ontstaan van ca. 7 ha met meer dan 27.000 panelen. Hiermee kan naar verwachting voor 1.583 huishoudens groene stroom worden opgewekt. Dat is bijna 25% van alle huishoudens in Westvoorne.

Of de stroom daadwerkelijk via een coöperatie aan de huishoudens in Westvoorne wordt geleverd of dat de stroom direct op het net wordt geleverd, en daarmee voor elke (groene) afnemer beschikbaar komt, wordt meegenomen in het onderzoek.

Door de aanleg van een nieuw waterbergingsgebied wordt het voor tuinders betaalbaar om de voor hen noodzakelijke waterberging te realiseren. Door deel te nemen aan het project kunnen zij hun verplichte wateropgave realiseren.

Mocht het energie-park met waterberging worden gerealiseerd dan lost de gemeente daarmee een belangrijk deel van de duurzaamheidsopgave naar de energietransitie in. Het project levert de gemeente een compensatie van 2.533.000 kg op de CO2-uitstoot. Deze compensatie kan vertaald worden naar wat een bos van 126.663 bomen zou compenseren.

Verwacht wordt dat over ongeveer 3 maanden duidelijk is of de aanleg van het zonne-energiepark met waterberging wel of niet haalbaar is.


Verkiezingsprogramma Partij Westvoorne 2018-2022

De Partij Westvoorne biedt u hierbij haar verkiezingsprogramma 2018-2022 aan met de titel ‘Samen Bereiken We Meer’. Wij hebben in dit programma uitgelegd waar wij voor staan en wat wij de komende vier jaar willen realiseren, vooral op de thema’s groen, gezond en veilig. Mocht u denken ’ziet er mooi uit, maar wel een beetje lang’, dan kunnen wij u misschien gerust stellen met de belofte dat er binnenkort een samenvatting verschijnt.

Pilot in Oostvoorne met sociale

huurwoningen - Naar nul op de meter

Auteur: Cindy Castricum | Beeld: Frank Hanswijk

Het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten wil in 2040 klimaatneutraal zijn. Om die doelstelling te halen, moet er nog veel gebeuren. Wethouder Bert van der Meij van de gemeente Westvoorne geeft het goede voorbeeld met de renovatie van een woonwijk in het dorp Oostvoorne.  68 sociale huurwoningen hebben straks nul op de meter.


Toen Bert van der Meij in 2014 was beëdigd als wethouder namens de Partij Westvoorne had de TU Delft net een prijs gewonnen met het ontwerp van een nul-op-de-meterwoning. Op de campus stond zo’n woning met een soort kast eromheen, waardoor de woning net zoveel energie verbruikt als ze oplevert: nul op de meter dus.
Een jaar later raakte Van der Meij in gesprek met medewerkers van Stroomversnelling, een kennisorganisatie die partijen helpt met het energieneutraal maken van de woningvoorraad. Ze constateerden dat de systemen om nul op de meter mogelijk te maken in dat jaar behoorlijk doorontwikkeld waren, en steeds beter konden worden toegepast op bestaande bouw. In het dorp Oostvoorne – onderdeel van de gemeente Westvoorne – was een woonwijk met sociale huurwoningen aan renovatie toe. Volgens Van der Meij een mooi pilotproject voor nul op de meter. Inmiddels zijn de eerste vijf – of eigenlijk zes – woningen gerenoveerd en qua energie zelfvoorzienend gemaakt. lees verder... (bron: VNG)


Cheque voor ruiterpad Oostvoornse Meer

Persbericht Gemeente Westvoorne

Op 11 december overhandigden wethouders Paméla Blok-van Werkhoven en Bert van der Meij van de gemeente Westvoorne een cheque ter waarde van € 20.000,- aan Piet Slingerland en Danny Hermsen van stichting Ruiter- en Menroutes Westvoorne. Met deze cheque laat de gemeente zien dat zij het burgerinitiatief van de stichting, een ruiterpad rondom het Oostvoornse Meer, ondersteunen. 

Het projectplan voor het ruiterpad rondom het Oostvoornse Meer is inmiddels klaar. Wethouder Blok-van Werkhoven: “We zijn nu zo ver om te kunnen starten met de aanleg van het ruiterpad. Ook hierin trekken we met elkaar op, zowel gemeente als initiatiefnemers. Maar wij zijn ook erg blij dat andere overheidsinstellingen, zoals het Zuid-Hollands Landschap en het Havenbedrijf Rotterdam, met ons meedenken om het initiatief tot een succes te maken.”  

Samen Doen

Onder het motto ‘Samen Doen’ betrekt de gemeente Westvoorne inwoners bij het beleid en moedigt hen aan om zelf met initiatieven te komen. Daarbij is de boodschap: het is aan de initiatiefnemers om zelf aan de slag te gaan om tot een succes te komen. Wethouder Van der Meij is blij met de goede samenwerking tussen de initiatiefnemers en de gemeente. “Samen zorgen voor een betere leefomgeving, dat is uiteindelijk waar Samen Doen om draait”, aldus Van der Meij.

Wilt u ook het initiatief van stichting Ruiter- en Menroutes Westvoorne steunen? Dat kan nog steeds! De beschrijving van het initiatief is te vinden via www.ruiterpadenwestvoorne.nl.

De initiatiefnemers zijn op zoek naar sponsoren en vrijwilligers. Neem voor sponsoring contact op met de penningmeester Danny Hermsen via info@ruiterpadenwestvoorne.nl. Zij belt u graag even terug. U kunt ook uw financiële bijdrage overmaken op NL59RABO0912013558, stichting Ruiter- en Menroutes Westvoorne. Als u als vrijwilliger wilt meehelpen, stuur dan ook een mail naar info@ruiterpadenwestvoorne.nl

Evaluatie Collegeprogramma 2015-2018

Met het collegeprogramma “Sterk, lokaal en betrokken” hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan onze politieke ambities. In bijgaande evaluatie Collegeprogramma 2015-2018 geeft het college van B&W in de vorm van een publieksfolder een korte terug op de grotere resultaten. Ook onze wethouder Bert van der Meij komt hierin aan het woord. Het volledige evaluatiedocument waarin alle ambities uit 2015 zijn opgenomen komt op korte termijn ook beschikbaar.

Politiek café "Help, onze wijk gaat van het gas af"

Help, onze wijk gaat van het gas af. Dit klinkt vandaag misschien nog als een schrikbeeld maar het zal de komende jaren zeker bij ons allen een keer gaan gebeuren. In diverse klimaatakkoorden zijn onder andere hierover afspraken gemaakt. Zo worden wereldwijde klimaatdoelstellingen vertaald naar Europa en Nederland. Afspraken die uiteindelijk ook landen in gemeenten, zo ook de onze.

En wat komt er dan allemaal op ons af? Daarover zal onze PW-wethouder, Bert van der Meij in het politiek café op zaterdag 25 november om 16 uur in De Man in Oostvoorne een korte inleiding geven. Daarna vooral een open discussie om standpunten, verwachtingen en ideeën met elkaar te delen. Iedereen mening is welkom.


Nieuw moto van de Partij Westvoorne voor de gemeenteraadsverkiezingen in  maart 2018

Voortbouwend op de succesvolle afgelopen raadsperiode ziet de Partij Westvoorne samenwerking als noodzakelijke voorwaarde voor een groene, gezonde en veilige toekomst voor Westvoorne. Dit zeker gezien de ambitieuze plannen voor de komende raadsperiode, die de Partij Westvoorne in haar verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Groen, gezond en veilig’, opgenomen heeft. Binnenkort zal dit verkiezingsprogramma via de PW website aangeboden worden.

In de raadsvergadering van 10 oktober werd de motie: ‘aanrijtijden ambulance en huisartsenpost’ aangenomen.

Ik ben verheugd dat de motie met een grote meerderheid is aangenomen. Het college kan gewapend met deze motie, gaan praten met de burgemeesters van de 15 gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling, om zodoende oplossingen te vinden voor het terug dringen van tijdsoverschrijdingen. Met als doel dat de aanrijtijden van de ambulance op het landelijk niveau komen, nl 95 % van de ritten binnen 15 minuten. In Westvoorne wordt dit al jaren niet gehaald en dat kunnen we als raad niet accepteren.

Lees verder...

Herstart bouw woonwijk met nieuwe naam ‘Vroon apart’
(tekst en foto persbericht gemeente westvoorne)

De wijk ‘De 5 bladeren’ in Oostvoorne wordt binnenkort afgebouwd. Voor het realiseren van de laatste fase van de wijk is een projectontwikkelaar gezocht en gevonden. Dit was nodig omdat de ontwikkelaar van de eerste fase in een faillissement raakte. De gemeente, de curator en de nieuwe ontwikkelaar Whoonapart hebben de overeenkomsten ondertekend om de tweede fase –en daarmee de woonwijk- af te kunnen ronden.

Lees verder...Bijschrift foto: Projectontwikkelaar Jaco Poldervaart van Whoonapart (rechts op de foto) en wethouder Bert van der Meij van gemeente Westvoorne ondertekenen de
overeenkomst.Twee leden van Partij Westvoorne ontvangen het certificaat Politiek Actief

Twee van onze leden ontvingen op dinsdag 27 juni uit handen van burgemeester Peter de Jong het certificaat vanwege het feit dat ze de cursus Politiek Actief hadden bijgewoond! Loes Schalkwijk en ons nieuwste lid Dammes Manintveld willen we hierbij hartelijk feliciteren.


Lex Mooiweer, medeoprichter van de Partij Westvoorne, koninklijk onderscheiden

Op zaterdag 27 mei werd Lex Mooiweer, medeoprichter van de Partij Westvoorne, tijdens de Bos en Burchtfair, compleet verrast door burgemeester Peter de Jong met een bijzondere onderscheiding. De burgemeester feliciteerde hem allereerst 
met een wederom zeer geslaagde Bos- en Burchtfair: ‘de mooiste gratis fair van het land!’ Lees verder...

Acute hulpverlening in Westvoorne e.o.

Als raadslid van de Partij Westvoorne, vind ik het belangrijk om te horen en soms te zien welke problemen/oplossingen er zich in de (acute) zorg voordoen. Dit weekend mocht ik als stagiaire een nachtdienst meedraaien op de ambulance. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen staat er nog een dienst ingepland. De bevindingen zullen hopelijk bijdragen aan de vraag: 'wat kan de lokale politiek doen aan het verbeteren van (acute) zorgverlening in Westvoorne en omliggende dorpen?' De triage, het beoordelen van hulpvragen, is ervoor om te zorgen dat de patiënt de juiste zorg krijgt. Dit kan de huisarts zijn of het kan zijn dat de patiënt beoordeeld moet worden in het ziekenhuis, al dan niet met spoed. Door middel van het interviewen van mijn 'nieuwe collega's', beluisterde ik wat zij signaleren als meest voorkomende problematiek. Ik hoor ook een aantal mogelijke oplossingen en zal deze de komende week in de fractie bespreken.

Alice Vermeer, raadslid Partij Westvoorne


Snippergroen: Kosten koper wordt kosten inwoners !

De afgelopen week werd na heel lang wachten en diverse keren uitstellen eindelijk een besluit genomen over stukjes gemeentegrond in Rockanje in gebruik bij bewoners. Probleem opgelost, zou je denken, maar tot verrassing van de Partij Westvoorne besloot de wethouder op de valreep de desbetreffende groep financieel tegemoet te komen, door de kosten gemoeid met de overdracht van de grond voor rekening van de gemeente te laten komen. Als dat maar goed afloopt! (lees HIER verder)


PW Nieuwsbrief van 31 maart
2017

     


De PW Nieuwsbrief van 31 maart 2017 kun je inzien door te klikken op de blauwe balk 'Nieuwsbrief' aan de rechterzijde van de pagina's op deze website. Mocht je inloggen op je iPhone of Smartphone klik dan hier.
 
Nul-op-de-meter renovatie van 68 huurwoningenOp d
onderdag 15 maart gaf wethouder Van der Meij, gemeente Westvoorne, het startsein voor de nul-op-de-meter renovatie van 68 huurwoningen in Oostvoorne. Hiervoor ondertekende de wethouder samen met de directeur van Hazeberg TBI Van der Doelen een samenwerkingsovereenkomst.

De concrete renovatie zal  plaatsvinden in juni van dit jaar met vijf sociale huurwoningen uit de jaren 60. Deze huurhuizen van het Woonbedrijf Westvoorne worden hiermee energieneutraal gemaakt. Dit is het eerste project in Zuid-Holland waar sociale huurwoningen op deze manier worden gerenoveerd. Wethouder Van der Meij: “De bewoners zijn erg enthousiast. Dat heeft er ook aan bijgedragen dat we zo snel kunnen starten.”

Onderdeel van het collegeprogramma van de gemeente Westvoorne is het verduurzamen van het woningbezit van het woonbedrijf. Het nul-op-de-meter renoveren van woningen is de meest vergaande vorm van het verduurzamen van een woning. De woonlasten van de bewoners gaan hierbij niet omhoog. Het bedrag dat voorheen werd betaald aan de energierekening wordt door het woonbedrijf gebruikt voor de renovatie. Dit betekent dat bewoners voortaan het bedrag van hun energiekosten aan het woonbedrijf betalen in plaats van aan de energieleverancier. Voor meer informatie kijk op www.westvoorne.nl/woonbedrijf.  
Politiek Café Westvoorne van 25 maart 2017

"De Bucket-List voor
2017/2018"


Voor de zomervakantie zullen we in de gemeenteraad de beleidskaders bespreken voor het begrotingsjaar 2018. Veel van onze plannen zijn of worden al gerealiseerd, maar wat staat er nog op uw verlanglijst?
Dit jaar zal voor het eerst een andere invulling worden gegeven aan het bespreken van de kadernota en begroting, waarbij we voor de zomer beleidskeuzes en –kaders zullen bespreken die dan in het najaar bij de begroting financieel kunnen worden ingevuld. Dat is geen PW-dingetje, maar een breed gedragen wens van de raad.
 
En hoe mooi zou het zijn, als we hierover vooraf met u in gesprek kunnen gaan, om van u te horen welke wensen er leven. Wat nog zou moeten gebeuren of wat beter achterwege kan blijven?! En ook dat is wat ons betreft geen PW-dingetje, maar iets dat we allemaal zouden kunnen oppakken, als we dat willen.

Als u ideeën of wensen heeft voor Westvoorne in 2018, dan bent u van harte welkom om daarover met ons in gesprek te gaan in het politiek café. De raadsleden en wethouder van de PW zullen er zijn en zij luisteren echt niet alleen naar de eigen achterban. Iedereen is welkom en graag nodigen we nog maar eens een keer de raadsleden van andere partijen uit, om ook deel te nemen aan het gesprek met de inwoners van Westvoorne. Nieuwe initiatieven voor zorg, extra geld naar de openbare ruimte, meer of minder subsidie voor duurzaamheid, meer groen, minder groen, ruimte voor evenementen, strijd tegen eenzaamheid, samenwerking – waar gaan we mee aan het werk en waar geven we het geld aan uit?

Praat met ons mee, of kom gewoon luisteren, In een prettige, ongedwongen sfeer. U bent van harte welkom op zaterdag 25 maart in het Politiek Café Westvoorne, in de foyer van dorpscentrum De Man. We beginnen zo rond 16.00 uur.

De Partij Westvoorne nodigt u allen van harte uit!

Plaats: Foyer dorpscentrum De Man, Burg. Letteweg 30, 3233AG Oostvoorne

Tijd: Zaterdag 25 maart 2017 van 16.00 tot 18.00 uur
Aardgasvrijewijken in Westvoorne


        

Gisteren heeft minister Kamp van Economische Zaken samen met 30 gemeenten, inclusief de gemeente Westvoorne en 5 netbeheerders, een Green Deal ondertekend die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met de ondertekening van deze deal wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de landelijke Energieagenda met als doel een CO2-arme samenleving in 2050. Westvoorne is een van de eerste regiogemeenten die de Green Deal heeft ondertekend.

De Green Deal is belangrijk omdat Westvoorne met woningbouwproject ‘Landgoed Drenkeling’ een van de eerste aardgasvrije nieuwbouwwijken in de regio ontwikkelt. De eerste fase van deze nieuwbouwwijk start in 2018 met de bouw van circa 57 woningen. “Met de ondertekening en de bouw van energieneutrale woningen wil Westvoorne voorop gaan in de transitie naar een duurzame samenleving. Een gemeente waarin volop aandacht en plaats is voor innovatie, die de omslag naar een volledig duurzame energievoorziening dichterbij brengt”, aldus wethouder Van der Meij. 

De transitie is het startsein om zeven miljoen huishoudens in Nederland stapsgewijs te ontkoppelen van aardgas en inwoners bewust te maken om op een andere manier het huis te verwarmen en te koken, zonder daarbij aardgas te gebruiken. Hiervoor moet een goed en betaalbaar alternatief geboden worden. Dit is een grote maatschappelijke opgave. Hier ligt een belangrijke taak voor het rijk, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties waaraan Westvoorne een bijdrage wil leveren. 
Beter 10 mussen in de lucht dan de lucht van 1!!

De gemeente Westvoorne startte in januari 2016 een participatietraject genaamd ‘Samen Doen’ met als doel haar inwoners en ondernemers zelf met ideeën en initiatieven te laten komen ter verbetering van, in de meest brede zin van het woord, het welzijn van Westvoorne.
Lees verder op de Weblog van deze website.
Groepsaankoop zonnepanelen
 
De gemeente Westvoorne doet alweer voor de vierde keer mee aan de groepsaankoop zonnepanelen van SamenZonneEnergie. Alle inwoners kunnen zich gratis en vrijblijvend inschrijven als deelnemer van de groepsaankoop. Huurders van het Woonbedrijf kunnen ook dit jaar weer meedoen.   

Westvoorne is al 2.000 zonnepanelen rijker door SamenZonneEnergie

In de gemeente Westvoorne hebben inmiddels 155 huishoudens gezamenlijk 2000  zonnepanelen aangeschaft via SamenZonneEnergie. “Door goede voorlichting en het hele proces zo makkelijk mogelijk te maken, willen we inwoners interesseren voor een eigen zonnepanelensysteem. Samen met inwoners zetten we met deze actie weer een belangrijke stap naar een duurzaam Westvoorne”, aldus wethouder Van der Meij.

Waarom een groepsaankoop?

SamenZonneEnergie brengt geïnteresseerden in zonnepanelen samen. Vervolgens wordt er een veiling georganiseerd onder gekwalificeerde leveranciers. Hoe groter de groep deelnemers, hoe scherper het aanbod. Daarbij worden de kwaliteit van de leveranciers, producten en installatie bewaakt door SamenZonneEnergie. Zo wordt het uitzoekwerk naar een voordelig en kwalitatief hoogwaardig zonnepanelensysteem uit handen genomen.

Gemakkelijk inschrijven

Wie graag een vrijblijvend aanbod op maat wil ontvangen, kan zich tot en met 22 maart gratis en vrijblijvend inschrijven via www.SamenZonneEnergie.nl. Op 23 maart organiseert SamenZonneEnergie een veiling onder vooraf gekwalificeerde zonnepanelenleveranciers. De leverancier die het beste bod uitbrengt, wint de veiling en doet de deelnemers een persoonlijk aanbod. Als een deelnemer besluit om het aanbod te accepteren, dan wordt er een compleet en kwalitatief hoogwaardig zonnepanelensysteem geïnstalleerd. Vanaf dat moment wekt de nieuwe eigenaar van het zonnepanelensysteem direct zelf zonne-energie op. Zodra de actie SamenZonneEnergie van het Woonbedrijf van start gaat, ontvangen de  huurders die hiervoor in aanmerking komen meer informatie.Meer mogelijk met lening van gemeente
 
Starters en ouderen op de Westvoornse woningmarkt krijgen nog meer mogelijkheden om te lenen. De gemeente wil ook bestaande woningen energieneutraal maken. Hiervoor heeft de gemeente de Starters-, Blijvers- en Duurzaamheidslening. De komende jaren wordt € 200.000,- uitgetrokken voor de Blijvers- en Duurzaamheidslening. Starters hebben de afgelopen jaren een steuntje in de rug gekregen met de Starterslening.

Blijverslening

De helft van het bedrag voor de Blijvers- en Duurzaamheidslening, € 100.000,-, is bestemd voor ouderen. Om aanpassingen aan de woning te bekostigen, zoals een traplift of inloopdouche, kunnen zij aankloppen voor een Blijverslening. Deze lening bedraagt maximaal € 50.000,-. Wethouder Van der Meij: “Dit  prachtige concept stimuleert onze inwoners om hun woning levensloopbestendig te maken, zodat zij ook op hogere leeftijd zelfstandig in hun eigen huis kunnen blijven wonen.”

Duurzaamheidslening

De gemeente Westvoorne wil € 100.000,- investeren in het energiezuinig maken van bestaande woningen. Inwoners die hun energielasten willen verminderen, door bijvoorbeeld energiezuinige verwarmingsinstallatie of gevelisolatie, kunnen aanspraak maken op de Duurzaamheidslening. Met deze lening kunnen zij tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen voor hun woning financieren.

Starterslening

In 2014 besloot de gemeente Westvoorne de voorwaarde te laten vervallen dat de aanvrager van de Starterslening in Westvoorne woont of gewoond heeft. Elke starter die een huis in Westvoorne koopt, kan nu in aanmerking komen voor de Starterslening. De Starterslening bedraagt maximaal € 40.000,- voor huizen met een maximale koopsom van € 200.000,-. Sinds 2008 hebben in totaal 46 kopers daarvan gebruik gemaakt. De regeling is bedoeld voor mensen die een eerste huis willen kopen, maar daarvoor eigenlijk te krap bij kas zitten. Aangezien de maximale koopsom van € 200.000,- een blokkade vormde voor het verstrekken van de starterslening, is deze grens opgetrokken naar € 245.000,-.


Begroting 2017 goedgekeurd!


Ook dit jaar is de Provincie Zuid-Holland weer akkoord gegaan met de begroting van Westvoorne voor 2017. Hetgeen korte metten maakt met het vervelende geroddel op de sociale media enkele weken geleden over een zogenaamde 'code oranje' voor Westvoorne. Lees verder onder Nieuws op deze website.Tintestein


Op zaterdag 21 januari 2017 werd door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en Arcadis aan Stichting Ons Tintestein het predicaat "Kern met Pit' verleend voor het dorp Tinte. Lees verder onder Nieuws op deze website


Hoezee PW!!!


Lees die Wapenfeiten van de Partij Westvoorne nou nog eens om te zien wat zo’n Politieke Partij al niet voor elkaar kan krijgen in de loop der jaren. Niet alleen gedurende hun periode in de oppositie, maar ook nu samen met hun wethouder Van der Meij in de coalitie heeft de fractie van de Partij Westvoorne de gemeente een geweldige zwieper in de goede richting gegeven.
Lees verder op de Weblog van deze website.

 
       

In het najaar van 2015 hebben we voor de eerste maal de PW Wapenfeiten op een rij gezet. Vóór het zomerreces in 2016 gaven we een vervolg aan deze eerste rapportage.  Al deze Wapenfeiten zijn te vinden op de homepage van deze website onder de blauwe balk 'Wapenfeiten'. 
Algemene Informatie

U kunt een en ander in meer detail lezen in ons partijprogramma. Hoewel dit programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 werd geschreven, blijkt het nog steeds scherp, up to date en actueel te zijn.
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 heeft er toe geleid dat de Partij Westvoorne aanvankelijk een coalitie heeft gevormd met VVD en D66. Echter na een periode van ongeveer een jaar heeft de PW het vertrouwen in de VVD opgezegd met als gevolg een vroegtijdig einde van deze coalitie. Vervolgens heeft de Partij Westvoorne een nieuwe coalitie tot stand gebracht met Gemeentebelangen Westvoorne, de andere lokale partij in onze gemeente. Het nieuwe coalitieprogramma "Sterk, lokaal en betrokken" laat aan duidelijkheid niets te wensen over: deze twee lokale partijen staan voor het welzijn van hun gemeente en haar inwoners. 

Uiteraard blijven we bereikbaar voor u. We zijn zeer geïnteresseerd in uw ideeën en suggesties, maar ook in de knelpunten en verbeterpunten die u ervaart in uw straat of buurt. U kunt met vragen en/of opmerkingen mailen naar info@partijwestvoorne.nl Een ouderwets kaartje in de bus bij de fractieleden (aanbellen mag ook) bijvoorbeeld van Rialaan 11 (Oostvoorne), Blindeweg 6 (Rockanje) of Colinslandsedijk 4 (Tinte) is uiteraard ook een mogelijkheid. U kunt ook het partijbestuur van de PW benaderen.

 

Politiek café "Help, onze wijk gaat van het gas af"

 

Help, onze wijk gaat van het gas af. Dit klinkt vandaag misschien nog als een schrikbeeld maar het zal de komende jaren zeker bij ons allen een keer gaan gebeuren. In diverse klimaatakkoorden zijn onder andere hierover afspraken gemaakt. Zo worden wereldwijde klimaatdoelstellingen vertaald naar Europa en Nederland. Afspraken die uiteindelijk ook landen in gemeenten, zo ook de onze.

 

En wat komt er dan allemaal op ons af? Daarover zal onze PW-wethouder, Bert van der Meij in het politiek café op zaterdag 25 november om 16 uur in De Man in Oostvoorne een korte inleiding geven. Daarna vooral een open discussie om standpunten, verwachtingen en ideeën met elkaar te delen. Iedereen mening is welkom.